NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU pozýva na

 

Národný tréning EU projektu

„Quality action - Improvement HIV prevention in Europe“

 

dňa 8.12.2014

na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Limbova 14, Bratislava,

miestnosť č. 125 /1. posch./

                                 

Prihláška a program : TU

 

 

NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU poriada už tradične

Deň otvorených dverí NRC

dňa 1.12.2014 od 9.00-12.00

 

Možnosť nazrieť do priestorov NRC,

anonymné a bezplatné testovanie spojené s poradenstvom, ponuka letákov a kondómov

 

 

 

Príďte sa otestovať  

do NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave

pri príležitosti Európskeho týždňa testovania infekcie HIV od 24.do 28.11.2014

a tiež po ňom od 1.12.5.12.2014

 

 

Odbery krvi:

 

Pondelok

24.11.2014

9.00-13.00

Utorok

25.11.2014

9.00-11.00

Streda

26.11.2014

9.00-13.00

Štvrtok

27.11.2014

9.00-11.00

Piatok

28.11.2014

9.00-11.00

Pondelok

1.12.2014

9.00-16.00

Utorok

2.12.2014

9.00-12.00

Streda

3.12.2014

9.00-13.00

Piatok

5.12.2014

9.00-12.00

 

viac na:  http://www.hivtestingweek.eu/

 

 

 

LEKÁR, a.s.  vzdelávacie centrum Slovenskej lekárskej komory

poriada

konferenciu pre praktických lekárov

HIV plus -

Rozpoznajme a manažujme pacienta s HIV infekciou
 

v Hoteli Gate One, Bratislava, Ambrušova 7

dňa 27.11.2014 o 13.00 hod.

Program : TU

 

 

MVO STORM poriada

Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Harm Reduction –

Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách

sa uskutoční 19.11.2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska na Fatranskej 3 v Nitre.

Pozvánka: Tu

Predbežná informácia: TU

 

 

Česká společnost AIDS pomoc pozýva na

medzinárodnú konferenciu

"Zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminaci na trhu práce a ve služebním poměru"

     ktorá sa bude konať v Dome svetla v Prahe v dňoch 6.-7.11.2014

viac na : http://www.hiv-prace.cz/clanky/konference-zamestnavani-hiv-pozitivnich-osob-s-durazem-na-eliminaci-diskriminaci-na-trhu-prace-a-ve-sluzebnim-pomeru.html

 

 

 

 
Medzinárodná spoločnosť AIDS (IAS) smúti nad veľkou stratou priateľov
a svojich kolegov na palube FLIGHT MH 17
 
 

V predvečer 20. Medzinárodnej konferencie AIDS v Melbourne zahynulo na palube malazijského lietadla Flight MH 17 podľa doterajších informácii 6 kolegov pracujúcich v prevencii infekcie HIV/AIDS. Táto udalosť je nielen tragédiou pre rodiny a priateľov zosnulých ale tiež pre širokú komunitu ľudí pracujúcich v prevencii HIV/AIDS.

"Hĺbku našej našej straty je ťažké pochopiť alebo vyjadriť," týmito slovami vyjadrila svoje pocity  v úvode konferencie  prezidentka  IAS, Françoise Barré-Sinoussi. "Smútime spolu so všetkými na svete, ktorí stratili svojich priateľov a rodinu v tejto nezmyselnej tragédii. " "Naši kolegovia boli na cestách s odhodlaním zastaviť epidémiu HIV/AIDS," povedal Owen Ryan, výkonný  riaditeľ Medzinárodnej spoločnosti AIDS. "Budeme ctiť svoj ​​záväzok a udržiavať ich v našich srdciach, keď  začneme program konferencie túto nedeľu ".

 

 

K prejavom úprimnej sústrasti rodinám, priateľom a kolegom obetiam tragédie

 sa pripája aj

kolektív NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave.

 

Bezplatné a anonymné testovanie

na HIV, HBV, HCV a syfilis

 

pre mužov, ktorí majú styk s mužmi 
 
 

ponúka NRC pre HIV/AIDS na SZU v období  8.7.2013-30.6.2014 v rámci projektu SIALON II

 

Odbery: Pondelok a v Stredu 9:00 – 12:00 hod. alebo podľa dohovoru na: tel: 02/59370144

centrum.aids@szu.sk, danica.stanekova@szu.sk

 

Podmienka účasti: vek od 18 rokov a vyplnenie anonymného dotazníka

 

 Viac informácii

získate na  Linke dôvery HIV/AIDS:

danica.stanekova@szu.sk

tel: 02/59370144, 383

 

 

NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU poriada už tradične

Deň otvorených dverí NRC

 

dňa 2.12.2013 od 9.00-12.00

 

Možnosť nazrieť do priestorov NRC,

anonymné a bezplatné testovanie spojené s poradenstvom, ponuka letákov a kondómov

 

 

Správu z tlačovej konferencie

organizovanej pri príležitosti

Medzinárodného dňa boja proti HIV/AIDS

nájdete na:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2128:svetovy-de-aids-2013&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 

 

 

Príďte sa otestovať  

do NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave

počas Európskeho týždňa testovania infekcie HIV od 22.do 29.11.2013.

viac na:  http://www.hivtestingweek.eu/

 

 

 

        

 

Bezplatné a anonymné testovanie

na HIV, HBV, HCV a syfilis

 

pre mužov, ktorí majú styk s mužmi 
 
 

ponúka NRC pre HIV/AIDS na SZU v období  8.7.-30.11.2013 v rámci projektu SIALON II

 v spolupráci s OZ Dom svetla Slovensko a Dúhové srdce

 

 

Odbery: Pondelok a v Stredu 9:00 – 12:00 hod. alebo podľa dohovoru na: tel: 02/59370144

centrum.aids@szu.sk ,danica.stanekova@szu.sk

 

Podmienka účasti: vek od 18 rokov a vyplnenie anonymného dotazníka

 

 Viac informácii

získate na  Linke dôvery HIV/AIDS:

danica.stanekova@szu.sk

tel: 02/59370144, 383

 

 

NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU poriada už tradične

Deň otvorených dverí NRC

dňa 3.12.2012 od 9.30-12.00 hod

 

bezplatné a anonymné testovanie infekcie HIV

poradenstvo

možnosť nahliadnutia do priestorov NRC

 

 

Dňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike (SR) aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS (vrátane úmrtí) až na nulové hodnoty spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2011 na svete asi 34 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,5 milióna novoinfikovaných detí a dospelých. Viac ako 60 % infikovaných osôb sa vyskytlo v oblasti Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,7 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2011 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u viac ako 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV, z tohto počtu bolo 562 000 detí.

V SR sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvartálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. V SR bolo v roku 2012 (k 28. 11.) evidovaných spolu 46 nových prípadov HIV infekcie. V 40 prípadoch išlo o občanov SR a šesť prípadov bolo zachytených u cudzincov pri ich prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u občanov SR a dva prípady úmrtí na AIDS. Od roku 1985 do 28. 11. 2012 bolo v SR diagnostikovaných spolu 552 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (429 prípadov HIV infekcie u občanov SR a 123 u cudzincov).

Z občanov SR išlo o 368 mužov a 61 žien. U 64 osôb (53 mužov a 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR bolo zaznamenaných spolu 48 úmrtí u osôb s HIV. Z tohto počtu sa u 40 osôb rozvinuli klinické príznaky AIDS.

Základným cieľom Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 - 2012 je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 – 2012 nie sú ale zamerané len na prevenciu tejto infekcie, ale aj na jej včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre všetky infikované osoby.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

/prevzaté z www.uvzsr.sk/

 

 

 

 

Aktuality a akcie

ÚSKALIA DOMÁCEHO TESTOVANIA INFEKCIE HIV - "home testing"

Testovanie infekcie HIV je  v SR bezplatné a v prípade potreby aj anonymné na ktoromkoľvek Úrade verejného zdravotníctva v SR ako aj v NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave. Napriek tomu, možno aj Ty patríš k tým  ktorí by  dali radšej prednosť tzv. "home testing", t.j. zakúpeniu drahých rýchlotestov v lekárňach a vykonaniu predbežnej diagnostiky v súkromí svojho domova.

Hlavným úskalím domáceho testovania je absencia osobného pred - a potestového poradenstva

V prípade, že dáš prednosť domácemu testovaniu je potrebné si uvedomiť, že HIV-negatívny výsledok je skutočne negatívny, iba ak sa otestuješ min. 3 mesiace po možnej rizikovej udalosti. V krvi sa totiž netestuje vírus ale protilátky a organizmus potrebuje určitý čas, kým ich vytvorí.

Naopak zdanlivo HIV pozitívny, či reaktívny výsledok nemusí ešte znamenať pozitivitu. Takýto výsledok môže byť spôsobený inou infekciou, inou chorobou, či genetickou dispozíciou k nej a pod. Je potrebné si však uvedomiť, že takýto výsledok môže byť  tiež signálom skorej či dlhšie prebiehajúcej infekcie HIV. Je preto veľmi potrebné nevyvodzovať z reaktívneho výsledku unáhlené závery ale čo najskôr navštíviť NRC pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a požiadať o dôkladnejšie vyšetrenie krvi.

V každom prípade však netreba strácať hlavu. Infekcia HIV je síce stále nevyliečiteľná ale už liečiteľná a vyhľadanie skorej lekárskej pomoci dáva pacientom šancu na dlhý kvalitný život. Netreba to vzdávať!

Úrad verejného zdravotníctva  a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave usporiadali pri príležitosti Svetového dňa AIDS Tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutočnila dňa 1. 12. 2011 o 8:30 hod. v zasadacej miestnosti ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, Bratislava


Program:


1. Príhovor
- MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ÚVZ SR
2. Surveillance HIV/AIDS v Slovenskej republike
- MUDr. Peter Truska, CSc. – vedúci odboru epidemiológie, RÚVZ Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave
3. Diagnostika a prevencia HIV/AIDS
- doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. – vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS, SZU
4. Starostlivosť o HIV infikovaných a AIDS chorých
- MUDr. Miloš Mokráš, CSc. – Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP Bratislava

NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU ponúka spoluprácu

v EU projekte SIALON II.Cieľom projektu SIALON II je upresniť epidemiologickú situáciu infekcie HIV a zmapovať rizikové správanie mužov, ktorí majú styk s mužmi vo vybraných štátoch EU, vrátane SR.

Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude zber slín a anonymných dotazníkov v skupine mužov, ktorá majú styk s mužmi v gay baroch, saunách, diskotékach po celom Slovensku.

Pre štúdiu je potrebné zozbierať vzorky a dotazníky od cca 400 respondentov, pričom odmena pre dobrovoľnikov predstavuje 10€ za 1 vzorku+ vyplnený dotazník. Štúdia sa uskutoční v priebehu r. 2012, zaškolenie dobrovoľníkov zač. r. 2012.

V prípade záujmu, kontaktuje, prosím, čo najskôr NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU: tel. 02/59370144, 383 alebo danica.stanekova@szu.sk

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44,  010 01 Žilina
(tel: 041/562 39 35, (/fax: 041/562 58 91,
www.gsf.sk www.cervenestuzky.sk, organizuje akciu:

                                        Celoslovenská kampaň Červené stužky

momentálne prihlásených 354 škôl ( z toho 210 SŠ),
1.12. 2011 sa uskutoční stretnutie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, na ktoré sa už prihlásilo 52 škôl,
Tvorca myšlienky: PhDr. Anna Polačková
odbor. garant : NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU

NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU organizovalo 30.11.2011 od 9.30-12.00
Deň otvorených dverí NRC pre prevenciu HIV/AIDS


Možnosť nazrieť do priestorov NRC, anonymné a bezplatné testovanie spojené s poradenstvom, ponuku letákov a kondómov a kondómov využilo 14 záujemcov.
 

Aktualizovaný preklad publikácie

„Milosť, starostlivosť a spravodlivosť“.
 

vydáva Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku pri 20. výročí svojho založenia a pri príležitosti Svetového dňa boja proti infekcii HIV a chorobe AIDS v spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom.
Prioritnou osou a snahou príručky je prínos v oblasti prevencie, zmierňovaní utrpenia, zvyšovaní povedomia a rozširovaní vzdelanostnej bázy v súvislosti s problematikou infekcie HIV a choroby AIDS.
Slúži jednak primárnej prevencii, ale v súvislosti so starostlivosťou ako integrálnou súčasťou diakonie so sebou prináša snahu o transformáciu širšieho sociálneho prostredia tých, ktorí sú chorobou zasiahnutí a infikovaní.
humanita@diakonia.sk,
www.diakonia.sk

Informácia pre pacienta

Dovoľujeme si Vás pozvať do spolupráce v EU projekte EUROSUPPORT VI “Vytvorenie tréningového programu na zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia osôb žijúcich s HIV/AIDS”,, koordinovaného  z The Prince Leopold Institute of Tropical Medicine Prince v Antverpách. http://www.sensoa.be/eurosupport/euro_support.htm. Projekt Vám ponúkne pomocou poradenstva a interaktívneho tréningového programu možnosť zlepšiť Vaše sexuálne a reprodukčné zdravie a  súčasne znížiť riziko šírenia infekcie HIV na Vášho partnera. Viac informácii poskytneme osobne v NRC pre HIV/AIDS na SZU, Limbova 14, BA.

Aktuálny prehľad konferencii o HIV/AIDS vo svete


www.conferencealerts.com/aids.htm

Diskusia k problematike HIV/AIDS na Filmovom festivale Inakosti


Filmový festival inakosti (www.ffi.sk) tento rok jubiloval. Oslávil 5. výročie svojho vzniku. Iniciatíva INAKOSŤ (www.inakost.sk) významne vstupuje do povedomia spoločnosti. Na sprievodné podujatie boli pozvaní/é: vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS, Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc., riaditeľka občianskeho združenia Odyseus, PhDr. Katarína Jirešová, a zástupca svojpomocnej skupiny z Domu svetla v Prahe.

Zazneli aj tieto otázky: Berú Slováci HIV ako reálne riziko? Kedy je nakazený človek najinfekčnejší? Je HIV problémom iba tretieho sveta či gejov? Čo sa s človekom deje počas 4 štádií nákazy? Kto by sa mal nechať testovať a kde? Ako ľudia vnímajú tých, ktorí sa nakazili? S akým prístupom sa HIV+ ľudia stretávajú u lekárov a ako ich rieši legislatíva? Dokážu žiť HIV+ ľudia plnohodnotným životom?

Súčasťou filmového festivalu bola aj veľmi živá a dynamická diskusia na tému "Gejkresťan a cirkev", ktorá otvorila túto citlivú problematiku už aj na Slovensku.