HELP LINE HIV/AIDS:

02 59370144

danica.stanekova@szu.sk

Odborný garant: Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v spolupráci s MVO MOSTY AIDS